Soseaua Bucuresti, Ciorogarla, Romania

Legislatie

Informatii utile despre mediu

·         LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor**) (actualizată până la data de 28 octombrie 2016*)  –

·         LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 (*actualizată*) privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (actualizată până la data de 30 iunie 2016*) –

·         HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 (*actualizată*) privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase (actualizată până la data de 19 martie 2007*)

·         HOTĂRÂRE nr. 1.470 din 9 septembrie 2004 (*actualizată*) privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor (actualizată până la data de 24 aprilie 2007*)

·         ORDIN nr. 2.413 din 21 decembrie 2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

·         ORDIN nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

·         ORDIN nr. 1.281 din 16 decembrie 2005  privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective

·         ORDIN nr. 2.742 din 21 noiembrie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare (actualizat până la data de 10 septembrie 2014*)

·         ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005  (*actualizată*) privind Fondul pentru mediu (actualizată până la data de 4 ianuarie 2017*)

·         HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României